Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

   1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
     
   2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
     
   3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
     
   4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
     
   5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
     
   6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

   Materiały:
   Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 (PDF)

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Piotra Jerzego Frassatiego
   • sekretariat@spigksw.pl
   • admin@spigksw.pl
   • +48 95 7213 163 | +48 510 255 651
   • ul. Chełmońskiego 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
   • 109803
   • 14 1140 2004 0000 3102 7934 3475
   • 599-14-75-817
   • 081112724
   • Dyrektor: Leszek Weichert
   • Wicedyrektor: Dorota Troczewska
 • Galeria zdjęć

  • Polska Niepodległa klasy 0-1
  • "Zbieracze Przygód" PTTK - POLSKA NIEPODLEGŁA
  • Wycieczka klasy 7 i 8 do Dobiegniewa - Święto Niepodległości
  • Lekcja kleksografii w kl. 4
  • Potrawy Pana Kleska w kl. 4
  • "Zbieracze Przygód" PTTK - 10.2019
  • Dzień KEN 2019
  • Wycieczka Gniezno-Biskupin - klasa 3-4 SP
  • Wycieczka do Poznania 1SP
  • Wycieczka do Poznania klas 0, 2SP
  • "Życie po wypadku drogowym" - klasy 7 i 8 w ośrodku WORD
  • Uroczyste zakończenie roku 18/19, pożegnanie 3GIM, 8SP